Aktuelle donationer


Udviklingshjælp

Indien - Tamil Nadu

VM Tarm yder i 2018 økonomisk støtte til et lokalt indisk undervisningscenter i delstaten Tamil Nadu.

Centret ”Women Workers Training Center” har som målsætning at hjælpe piger og unge kvinder til en tilværelse, hvor de via skolegang og undervisning bliver forberedt til at klare en voksentilværelse.

Centret har desuden en farm, hvor der afprøves nye landbrugsmetoder og undervises i jordbrug i de omliggende landsbyer.

I landsbyerne undervises også i sundhed, børns rettigheder og opstart af lokale finansierings-grupper.

Aktuelle projekter støttet af VM Tarm:

  • Uddannelse af undervisere i reproduktiv sundhed, såsom prævention, familieplanlægning og kvinders rettigheder.
  • Synstjek, briller og øjenoperationer.
  • Montering af solpaneler for at spare el-udgifter.
  • Boring af ny brønd og installering af ny drikkevandstank.


Indien - Orissa
VM Tarm yder i 2018 også støtte til et andet lokalt indisk projekt. I et bjergområde i den indiske delstat Orissa lever stammefolket Konderne. Her er mange medlemmer analfabeter, hvilket gør det svært for dem at klare sig, både når de skal købe fornødenheder andre steder, men også når de skal sælge egne afgrøder.
 
VM Tarm yder her støtte til, at børn af Kondere kan få skolelærdom. Det sker både på en privatskole, Mitra Residential School Kachapaju, og ved at sende støttelærere på udvalgte offentlige skoler. Sidstnævnte kaldes Add Quality To Education.
 
Projektet er et lokalt indisk initiativ udsprunget af et ønske fra stammefolket selv, og bygger på respekt for deres specielle levevis. Uden økonomisk støtte til undervisning ville mange børn ikke have en reel mulighed for at lære grundlæggende kundskaber som at kunne læse, skrive og regne.
 
 

Nødhjælp

Syrien

Foranlediget af én af de største humanitære katastrofer i mange år donerer VM Tarm også i 2018 penge til Syriske krigsflygtninge. Midlerne kanaliseres gennem Folkekirkens Nødhjælp lokalt til flygtningelejre – i og udenfor Syrien.

Krigen i Syrien har skabt et kolossalt behov for nødhjælp, bl.a. til psykologisk hjælp til mennesker, der har oplevet krigens gru helt tæt på. Nogle af de mest påvirkede af krigen er børn. De har mareridt, lider af søvnløshed, aggressiv opførsel, depression og holder sig ofte væk fra andre børn.

Gennem psykosociale programmer – som støttes økonomisk – får børn noget af deres barndom tilbage ved at deltage i leg, gruppeaktiviteter og sport. Gennem leg bearbejder og forstår børnene deres oplevelser, og de mobiliserer kræfter til at håndtere de nye livsomstændigheder. Ved at lege får børnene positive oplevelser, så de får livsånden tilbage og det giver dem en følelse af sikkerhed.

September 2018


+45 97 37 16 44
Ombygning