Reklamationer


Ved reklamationer skal følgende fremgangsmåde benyttes:
 
1. Kontakt VM Tarm a/s
Reklamationsansvarlig:
Serviceleder Mikkel Keller
Tlf.: +45 97 37 16 44
Mail: service@vmtarm.dk
 
2. Reklamationsarbejde
Alle reklamationer skal udføres på VM Tarm a/s´ serviceværksted, hvis ikke andet er aftalt jf. Orgalime S 2012.

Ved afhjælpning af mangler sørger kunden for transport af produktet til og fra VM Tarm a/s, Tværvej 25, 6880 Tarm, Danmark og bærer alle omkostninger forbundet hermed og risikoen for produktet under transporten.


Såfremt et eksternt værksted godkendes, skal punkt 3 og 4 følges.
 
3. Eksternt værksted
Der anvises til et værksted eller kundens værksted godkendes som reparatør. Værkstedet skal dokumentere reparationen med forventet tidsforbrug og eventuelle dele. De dele man mener, er omfattet af reklamation, skal billeddokumenteres og fremsendes i elektronisk form til VM Tarm a/s.
 
Det eksterne værksted skal desuden modtage et indkøbsnummer fra VM Tarm a/s, inden arbejdet påbegyndes.
 
4. Efter reparationen
Alle reklamationsdele skal sendes til VM Tarm a/s, hvis ikke andet er aftalt. Dele, som er fremsendt fra VM Tarm a/s, vil blive faktureret og efterfølgende krediteret, når VM Tarm a/s har modtaget og godkendt de udskiftede dele.
 
Husk at medsende udfyldt reklamationsrapport. Find reklamationsrapporten her.
 
Såfremt VM Tarm a/s ikke modtager delene retur, eller der ikke konstateres fejl/mangler på delene, skal kunden/værkstedet selv dække omkostningerne i forbindelse med reparationen.
 
Påbegyndes en reparation uden, at VM Tarm a/s er kontaktet, forbeholder VM Tarm a/s sig retten til at afvise fakturaen.
 
 

Serviceleder
Mikkel Keller
99 48 33 49
Ombygning